Website Banner
 ในปี 2001 FTC ได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดทำหนังสือทำเนียบสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ Education Handbooks โดยมีหนังสือที่จัดพิมพ์ 3 กลุ่ม
ด้วยกันคือ 
 ด้วยกันคือ "ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" "International & Bilingual School in Thailand" และ "International Programs in Thailand" 

 
ชื่อหนังสือ: International Programs in Thailand VOL.10  

รายละเอียด: ปกอ่อน ปกอ่อน พิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งเล่ม หนา 222 หน้า     
เนื้อหาในเล่ม:  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียน พร้อมข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงรายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 แห่ง นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ในแถบประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก
ASEAN University Network    
จาก 10 ประเทศใน ASEAN จำนวน 40 สถาบัน    
   International Programs in Thailand & ASEAN Vol.10 (part 1)
   International Programs in Thailand & ASEAN Vol.10 (part 2)

บทความที่น่าสนใจ:  

Thai Higher Education

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปรับแผนพัฒนาและเสริมสร้างระบบการศึกษาระยะยาว 15 ปี (2008-2022) ด้วยหลักแนวคิด     
“L-E-G-S”
รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และแนวโน้มกระแสความนิยมศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติของไทย ที่มีอัตราเติบโตก้าวหน้าขึ้น
ทุกปี


Special Section;

-   BU International Life by Bangkok University International

-   An Institutional Setting to Support Mahidol University’s
    Inovation and Entrepreneurship Ecosystem by Institute for
   Technology Innovation Management, Mahidol University
-   
KMUTNB Universit offers Outstanding Robotics Programs
    by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
-
  2016-2017 THE World University Rankings: KMUTT is
   ranked no.1 in Thailand for citations by King Mongkut’s
   University of Technology Thonburi
-  
Connecting people: Abhisit Vejjajiva, inspires students on
   Thammasat University’s International LL.B.Program
-    
Message from the Dean of of International College
    by University of the Thai Chamber of Commerce
-    
Message from Associate Dean for Academic affairs,  
    International College by University of the Thai Chamber of 
    Commerce

 
      -  Message from the Dean of of International College by       
   University of the Thai Chamber of Commerce
-  Message from Associate Dean for Academic affairs,
   International College by University of the Thai Chamber of
   Commerce


หนังสือเล่มนี้แจกฟรี!! ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 หลักสูตร English Program / International Program หรือ Grade 12/Year 13 ในโรงเรียนนานาชาติ นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ห้องสมุด สนใจขอรับหนังสือ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวท่าน วัตถุประสงค์ในการขอรับหนังสือมาทาง e-mail : suchada6999@gmail.com


สำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน-หน่วยงานคณะต่างๆ
ที่สนใจประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร ในสถาบันการศึกษาของท่าน
หรือ องค์กร / บริษัท ฯลฯ ที่สนใจลงโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FTC (Thailand)
โทรศัพท์ 0-2158-1133-5
หรือทาง e-mail : suchada6999@gmail.com 
        


                                                                   ชื่อหนังสือ: International & Bilingual School in Thailand Vol.6                  
      รายละเอียด: ปกอ่อน พิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ หนา 432 หน้า ราคา 250 บาท
เนื้อหาในเล่ม: ทำเนียบโรงเรียนนานาชาติและสองภาษา "International & Bilingual School in Thailand Vol.6" ฉบับล่าสุด ปรับรูปเล่มขนาดพกพาสะดวก เพื่อเป็นคู่มือในการเข้าถึงสถานศึกษามากที่สุด อัดแน่นไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับ ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

บทความที่น่าสนใจ:  
• Choosing a School for Your Child          •  Bilingual School (English Program)
• Choosing the Curriculum                     •  โรงเรียนสองภาษา (English Program)
• เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับลูก         • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดการเรียน 
• การเลือกหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตร       การสอน
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ       • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 43/2546
• หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และดำเนินกิจการ      • การเตรียมการของโรงเรียนเพื่อขอเปิดสอน
  โรงเรียนนานาชาติ                                   (English Program)
• โรงเรียนนานาชาติดีอย่างไร?                      

 


   
  ชื่อหนังสือ: ค้นหาอนุบาลในดวงใจ

รายละเอียด: ปกแข็ง พิมพ์ภาษาไทย หนา 302 หน้า ราคา 295 บาท
เนื้อหาในเล่ม: "ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" ปรับปรุงเป็นปีที่ 5 อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และ ทฤษฎีการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย พร้อมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน อัตราค่าเล่าเรียน และเกณฑ์การรับสมัคร จำนวน 289 แห่ง รวมทั้งรายชื่อเนิร์สเซอรี่ รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลัง มองหาสถานศึกษาในระดับอนุบาล        และผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหว        ทางการศึกษา  

เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน เฟอร์นิเจอร์อนุบาล เฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน เฟอร์นิเจอร์ห้องสมุด ออกแบบโรงเรียน ออกแบบห้องเรียน ออกแบบห้องสมุด ออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ออกแบบห้องวิทยาศาสตร์ ออกแบบห้องศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบห้องเนิร์สเซอรี่ ออกแบบห้องอนุบาล ออกแบบห้องเรียน EP ออกแบบห้องเรียน English Program โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โต๊ะอนุบาล เก้าอี้เด็ก โต๊ะนักเรียน โต๊ะเหล็ก โต๊ะนักเรียนไม้ยางพารา โต๊ะนักเรียนเด็กไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา เก้าอี้เด็กไม้ยางพารา ออกแบบตกแต่งห้องเรียน ออกแบบตกแต่งห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน สื่ออาเซียน เกมต่อจิ๊กซอร์ เกมคณิตศาสตร์ หนังสือห้องสมุด  ตกแต่งห้องเรียน ตกแต่งห้องสมุด ตกแต่งห้องศูนย์การเรียนรู้ โต๊ะอาหาร ศิลปะ ห้องสมุดเด็ก ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยม ห้อง Kids Club คิดส์คลับโรงแรม มุมพัฒนาการเด็ก ออกแบบห้องเรียน 3 มิติ  
School Furniture Kindergarten Furniture Classroom Furniture Library Furniture School Design Classroom Design Library Design Computer Room Design Science Room Design Learning Center Design Nursery Design Kindergarten Design EP Classroom Design English Classroom Decor Table & Chair Desk Baby Chair Steel Table Classroom Decoration Library Decoration ASEAN Media Jigsaw Puzzle Math Game Book Library Early Childhood Art Student Table Student Chair Pupil Desk Pupil Chair Book Storage Digital Library Kid Club  Hotel Kids Club Resort Kids Club Department Store Kids Club Kid
Current Pageid = 5