Website Banner
 ในปี 2001 FTC ได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดทำหนังสือทำเนียบสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ Education Handbooks โดยมีหนังสือที่จัดพิมพ์ 3 กลุ่มด้วยกันคือ
 
"ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" "International & Bilingual School in Thailand" และ "International Programs in Thailand" 
 

ชื่อหนังสือ: International Programs in Thailand VOL.11 
 

รายละเอียด: ปกอ่อน ปกอ่อน พิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งเล่ม หนา 180 หน้า     
เนื้อหาในเล่ม:  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษา
 ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียน พร้อมข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงรายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรนานาชาติ
ที่เปิดสอนในประเทศไทย
 ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากสถาบัน
อุดมศึกษาจำนวน
 21 แห่ง นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ในแถบประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก
 ASEAN University Network    
จาก 10 ประเทศใน ASEAN จำนวน 40 สถาบัน


บทความที่น่าสนใจ:
 
 

Why select an International Program in Thailand 
by Tim Cornwall, PhD

 Thai Parents and Student Perspective
  - Enhanced English Skills
  - Enriched Cultural Awareness
  - Improved Career Opportunities
 International Parents and Student Perspective
  - Varied Life-Style Choices
  - Reduced Educational Expenses
  - Broadened Academic Opportunities

              
    

จัดทำหนังสือฉบับข้อมูลภาษาไทย 
เพื่อสำหรับให้ผู้สนใจ ดาวน์โหลด (E-Book) 
หนังสือเล่มนี้แจกฟรี!! 
ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 
หลักสูตร English Program / International Program 
หรือ Grade 12/Year 13 ในโรงเรียนนานาชาติ นิสิต
นักศึกษา บุคคลทั่วไป ห้องสมุด 
สนใจขอรับหนังสือ
กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ 
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน 
วัตถุประสงค์ในการขอรับหนังสือมาทาง 
e-mail : suchada6999@gmail.com

Special Section;

-  BU International Life by Bangkok University International
 
-  Nurturing Innovation by the Institute of Technology and     
   Innovation Management (iNT), Mahidol University
-  A New Approach to Teaching and Learning Division of Education   
   Administration 
by the Institute of Technology and Innovation                   Management (iNT), Mahidol University
-  KMUTNB to launch its first satellite KNACKSAT into orbit in 2018 
   by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
-
  Faculty of Engineering, KMUTT is ranked no. 1 in     
   Thailand from U.S. News Global Universities Rankings
 
    by King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi
-     Message from the Dean of International School of
    Management 
by University of the Thai  Chamber of  
Commerce
-     
Message from Associate Dean for Academic affairs,  
    International School of Management by University of the Thai  
    Chamber of  
Commerce
สำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
สถาบัน-หน่วยงานคณะต่างๆ
ที่สนใจประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร 
ในสถาบันการศึกษา
ของท่าน หรือ องค์กร/บริษัท ฯลฯ 
ที่สนใจลงโฆษณา-
ประชาสัมพันธ์  
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
FTC (Thailand) 
โทรศัพท์ 0-2158-1133-5 
หรือทาง e-mail : suchada6999@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             


                                         ชื่อหนังสือ: International & Bilingual School in Thailand Vol.6                  

      รายละเอียด: ปกอ่อน พิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ หนา 432 หน้า ราคา 250 บาท
เนื้อหาในเล่ม: ทำเนียบโรงเรียนนานาชาติและสองภาษา "International & Bilingual School in Thailand Vol.6" ฉบับล่าสุด ปรับรูปเล่มขนาดพกพาสะดวก เพื่อเป็นคู่มือในการเข้าถึงสถานศึกษามากที่สุด อัดแน่นไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับ ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

บทความที่น่าสนใจ:  
• Choosing a School for Your Child          •  Bilingual School (English Program)
• Choosing the Curriculum                     •  โรงเรียนสองภาษา (English Program)
• เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับลูก         • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดการเรียน 
• การเลือกหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตร       การสอน
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ       • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 43/2546
• หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และดำเนินกิจการ      • การเตรียมการของโรงเรียนเพื่อขอเปิดสอน
  โรงเรียนนานาชาติ                                   (English Program)
• โรงเรียนนานาชาติดีอย่างไร?                      

 


   
  ชื่อหนังสือ: ค้นหาอนุบาลในดวงใจ

รายละเอียด: ปกแข็ง พิมพ์ภาษาไทย หนา 302 หน้า ราคา 295 บาท
เนื้อหาในเล่ม: "ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" ปรับปรุงเป็นปีที่ 5 อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และ ทฤษฎีการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย พร้อมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน อัตราค่าเล่าเรียน และเกณฑ์การรับสมัคร จำนวน 289 แห่ง รวมทั้งรายชื่อเนิร์สเซอรี่ รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลัง มองหาสถานศึกษาในระดับอนุบาล และ   
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  

เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน เฟอร์นิเจอร์อนุบาล เฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน เฟอร์นิเจอร์ห้องสมุด ออกแบบโรงเรียน ออกแบบห้องเรียน ออกแบบห้องสมุด ออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ออกแบบห้องวิทยาศาสตร์ ออกแบบห้องศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบห้องเนิร์สเซอรี่ ออกแบบห้องอนุบาล ออกแบบห้องเรียน EP ออกแบบห้องเรียน English Program โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โต๊ะอนุบาล เก้าอี้เด็ก โต๊ะนักเรียน โต๊ะเหล็ก โต๊ะนักเรียนไม้ยางพารา โต๊ะนักเรียนเด็กไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา เก้าอี้เด็กไม้ยางพารา ออกแบบตกแต่งห้องเรียน ออกแบบตกแต่งห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน สื่ออาเซียน เกมต่อจิ๊กซอร์ เกมคณิตศาสตร์ หนังสือห้องสมุด  ตกแต่งห้องเรียน ตกแต่งห้องสมุด ตกแต่งห้องศูนย์การเรียนรู้ โต๊ะอาหาร ศิลปะ ห้องสมุดเด็ก ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยม ห้อง Kids Club คิดส์คลับโรงแรม มุมพัฒนาการเด็ก ออกแบบห้องเรียน 3 มิติ  
School Furniture Kindergarten Furniture Classroom Furniture Library Furniture School Design Classroom Design Library Design Computer Room Design Science Room Design Learning Center Design Nursery Design Kindergarten Design EP Classroom Design English Classroom Decor Table & Chair Desk Baby Chair Steel Table Classroom Decoration Library Decoration ASEAN Media Jigsaw Puzzle Math Game Book Library Early Childhood Art Student Table Student Chair Pupil Desk Pupil Chair Book Storage Digital Library Kid Club  Hotel Kids Club Resort Kids Club Department Store Kids Club Kid
Current Pageid = 5